NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ năm, 19-05-2022
18-05-2022 4-9 | 64 56 | 78 30 56 64 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG LÔ: 64 | TRÚNG LÔ: 78 30 64
17-05-2022 5-5 | 95 60 | 56 01 21 19 TRÚNG ĐẦU: 5 | TRÚNG ST: 95 60X2 | TRÚNG LÔ: 56 21 19
16-05-2022 1-5 | 45 11 | 45 10 66 21 TRÚNG ĐẦU: 1 | TRÚNG ST: 45 11X2 | TRÚNG LÔ: 45 10 21
15-05-2022 2-9 | 08 42 | 29 94 65 25 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 08 42 | TRÚNG XIÊN 4: 29 94X2 65 25X2
14-05-2022 7-5 | 79 97 | 31 18 69 54 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG LÔ: 79 | TRÚNG LÔ: 31 18 69
13-05-2022 3-6 | 64 16 | 08 56 91 36 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG LÔ: 64 | TRÚNG XIÊN 4: 08 56X2 91 36
12-05-2022 6-5 | 95 44 | 12 98 94 57 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG ST: 95 44X2 | TRÚNG LÔ: 98
11-05-2022 1-4 | 00 60 | 60 87 24 81 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 87 24X2
10-05-2022 0-6 | 21 90 | 05 53 03 06 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG LÔ: 90 | TRÚNG XIÊN 4: 05X2 53 03 06
09-05-2022 4-9 | 78 76 | 48 14 01 93 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG LÔ: 78 | TRÚNG XIÊN 4: 48X2 14 01 93
08-05-2022 3-7 | 84 57 | 84 95 74 57 TRÚNG ĐẦU: 3 | TRÚNG LÔ: 57 | TRÚNG LÔ: 95 74X2 57
07-05-2022 0-0 | 79 47 | 79 32 14 46 TRÚNG ĐẦU: 0 | TRÚNG ST: 79 47 | TRÚNG LÔ: 79 14
06-05-2022 1-5 | 69 99 | 31 03 73 06 TRÚNG ĐẦU: 1 | TRÚNG ST: 69X3 99X2 | TRÚNG LÔ: 31 03 73
05-05-2022 5-4 | 18 16 | 13 57 82 71 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRÚNG LÔ: 18 | TRÚNG LÔ: 13 57 71
04-05-2022 1-0 | 12 35 | 54 24 04 50 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 12 35 | TRÚNG LÔ: 54 24 04
03-05-2022 4-3 | 72 39 | 97 38 10 55 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG ST: 72X2 39 | TRÚNG XIÊN 4: 97 38 10 55